Uteblitt menstruasjon


Uteblitt menstruasjon er ett av flere vanlige symptomer på at man er gravid. Kvinner med regelmessig syklus vil ofte noen dager etter uteblitt menstruasjon undre seg om de kan være gravide. Hvis man går 10 dager eller mer over tiden, bør man vurdere å ta en graviditetstest..