Kvalme


Over 80% blir kvalme i begynnelsen av svangerskapet. For en gravid kvinne starter kvalmen som oftest i uke 6-7, og varer til uke 12. Hos noen varer kvalmen lenger, kanskje helt til uke 20-22. Tidligere sa man at kvalmen var verst om morgenen, men dette kan variere fra kvinne til kvinne. Noen er kvalme hele dagen, andre har det kanskje verst på kvelden. Hos de fleste vil ikke generell form påvirkes utover det ubehaget det medfører å være kvalm..