Svimmelhet


Når man reiser seg raskt opp fra sittende/liggende stilling kan man få en tendens til besvimelse eller føle seg svimmel. Dette skjer fordi man får et raskt blodtrykksfall ved raske stillingsendringer. En form for blodtrykksfall kalles vena cava syndromet, og er spesielt for gravide. Det kan oppstå når gravide ligger på ryggen i siste del av svangerskapet. Gravide frårådes derfor å ligge for mye på ryggen. Det hele går over hvis man legger seg over på siden, spesielt på venstre side..